Zaměřeno na podnikavé děti

Klub navazuje na Dětský junior klub, ve kterém se děti měly dozvědět základní informace k firmě, podnikatelskému plánu, marketingu, obchodování. V druhém ročníku tyto znalosti rozšíří a budou co nejvíce prakticky uplatňovat. Klub opět probíhá v neděli v podvečer, kdy jsou děti odpočaté a rády se potkají s podobně smýšlejícími kamarády.

Kde se koná: CVČ Jabloňka, Jabloňova 11, Brno – Medlánky
Kdy: jedenkrát měsíčně neděle od 17 do 19 hod

Připraveno pro Vaše dítě

Děti ve věku
10 - 14 let

A program ušitý na míru pro ně!

Dvouhodinová setkání
1× za měsíc

Vždy od 17 do 19 hodin. Celkem tedy 10 setkání = 20 hodin v klubu.

Cena
1900 Kč/rok

Pro sourozence 1700 Kč/rok

Probírána tato témata

  • Rozpracování a prezentace Prvního malého projektu
  • Moje www stránka
  • Dělba práce, moje silné stránky, typologie, přijímací pohovor
  • Exkurze do hotelu
  • Hry zvyšující schopnost rozumně zacházet s penězi
  • Bazárek s hračkami, podpora obchodních dovedností

Lektoři

Michaela Lánová, Veronika Zourková, Alice Marečková, Ing. Gabriela Pokorná, Kateřina Růžičková