Zaměřeno na podnikavé děti

Kroužek navazuje na Dětský začátečnický kroužek, ve kterém se děti měly dozvědět základní informace k firmě, podnikatelskému plánu, marketingu, obchodování, finanční gramotnosti a komunikaci. V druhém ročníku tyto znalosti rozšíří a budou co nejvíce prakticky uplatňovat. Kroužek opět probíhá v neděli v podvečer, kdy jsou děti odpočaté a rády se potkají s podobně smýšlejícími kamarády.

Kde se koná: CVČ Jabloňka, Jabloňova 11, Brno – Medlánky
Kdy: jedenkrát měsíčně neděle od 17 do 18:30 hod

Připraveno pro Vaše dítě

Děti ve věku
8 - 14 let

A program ušitý na míru pro ně!

Dvouhodinová setkání
1× za měsíc

Vždy od 17 do 18:30 hodin. Celkem tedy 10 setkání = 15 hodin v klubu.

Cena
3100 Kč/rok

Pro sourozence 3000 Kč/rok

Probírána tato témata

  • Rozpracování a prezentace Prvního malého projektu
  • Moje www stránka
  • Dělba práce, moje silné stránky, typologie, přijímací pohovor
  • Exkurze do hotelu
  • Hry zvyšující schopnost rozumně zacházet s penězi
  • Bazárek s hračkami, podpora obchodních dovedností