Finanční gramotnost pro děti

Rádi pro Vás připravíme individuální projekt finanční gramotnosti pro žáky osmých a devátých tříd. V projektu využíváme námi vytvořenou výukovou koncepci s důrazem na hraní her zvyšujících finanční IQ. Dle Vašich požadavků může být projekt zaměřen více teoreticky či více prakticky. Pracujeme s dětmi ve skupinkách, kdy na jednoho lektora – podnikatele připadá maximálně 12 dětí.


Připraveno pro Vašeho teenagera

Pro žáky
8. a 9. tříd

A program ušitý na míru pro ně!

90ti minutová sektání
individuální

Projekt může být na dva dny ale i na půl roku pravidelné .

Cena
individuální

Probírána tato témata

Vybraná témata z osnov škol. Přednášená podnikateli zábavnou formou a předání jejich praktických zkušeností.

Hry zvyšující finanční gramotnost.

  1. Úvod, proč je třeba finanční gramotnost, moje sny a touhy, co bych chtěl jednou dělat, mít, být
  2. Peníze, jak je získávám, jak k penězům přijít – zaměstnanec, OSVČ, podnikatel, investor
  3. Co je to výměna, obchodování
  4. Rozpočet a vyrovnaný rozpočet – správné osobní a firemní hospodaření
  5. Firma, jak funguje, zisk, náklad
  6. Banka, platební a kreditní karty, účty, hypotéka
  7. Pohovor, moje silné a slabé stránky, co mohu nabídnout
  8. Investice – akcie, komodity
  9. Nemovitosti
  10. Hra cash flow na zvýšení finanční gramotnostiPoužijte prosím svoji adresu a další údaje, které v případě potřeby můžeme použít.
Souhlasím, že tyto uvedené údaje budou používány dle směrnice GDPR k účelům pro přihlášení dítěte, kontaktování zákonných zástupců v případě potřeb souvisejících aktivitami i kroužků Dětského podnikatelského klubu z.s., který kroužek dodává i organizuje.

Souhlasím


Jméno a příjmení dítěte

Jméno a příjemní zákonného zástupce

Mobil:

E-mail:

Město:

Poznámka