Od roku 2014 otvíráme Vašim dětem nové obzory.

Proč jsme vznikli?

Jako maminky a podnikatelky jsme si položily otázku, co můžeme udělat pro své děti, aby byly dobře připravené pro reálný život. Zjistili jsme, že děti se nejvíce učí praktickým zapojením do života dospělých, napodobováním jejich činností. Vždyť tak to bylo od pradávna. Bohužel dnes si jen málokdo může vzít dítě s sebou dítě do zaměstnání a zasvěcovat jej do práce, kterou denně vykonává. Naše děti ale tuto touhu projevily, samy se zajímaly jak mohou vydělávat peníze a zda již jako malé mohou podnikat. Dokonce nás překvapily svými prvními podnikatelskými pokusy jako otevřenou restaurací na garáži či stolkem s meruňkami před domem. Došlo nám, že nemá smysl  je brzdit  a že naopak je dobré tuto jejich motivaci využít pro jejich dobro. Spojily jsme své síly a během dvou let vyvinuly zajímavý ucelený kurz, o kterém si myslíme, že dá dětem základní informace do reálného života. Odměnou nám je posun dětí v jejich způsobu myšlení i v přístupu k životu. Protože jsme tento kurz vyzkoušely hlavně na vlastních dětech a dětech našich přátel, a to s velmi dobrými výsledky, rádi bychom naše zkušenosti nabídly i těm ostatním.

Naše poslání

  • připravovat děti do reálného života v současném sociálně-ekonomickém prostředí
  • dávat dětem základní informace k finanční gramotnosti
  • rozvíjet v dětech jejich přirozenou podnikavost, tvořivost, samostatnost

Kluby

  • kluby vedou pouze podnikatelky, které mají vysokou úroveň finanční gramotnosti a které v praxi ukázaly, že umí úspěšně podnikat
  • mají vlastní know-how a hry, které po postupných krůčcích učí děti o světě dobrého hospodaření

Přátelský kolektiv

Zábavná forma

Zkušení lektoři

Užitečné informace

Oblíbenost u dětí

Růst dítěte

S Vašemi dětmi vytváříme jejich úspěšnou budoucnost.