Projekty ZŠ 5.-7. třídy

PROJEKTOVÉ HODINY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI HRAVOU A PRAKTICKOU FORMOU DO ŽIVOTA

Co? Mluvíme s dětmi o důležitosti dobrého hospodaření s penězi, jak s nimi vyjít, vést k pochopení nástrah reklamy a obchodníků tak, že samy nahlédnout do jejich fungování.

Nabídka vzdělávacích projektových hodin pro 2. ročník až 7. ročník ZŠ

Dětský podnikatelský klub je nezávislá nezisková organizace, jejímž účelem je hravou formou dětem ukazovat svět peněz, práce a podnikání. Formou unikátních stolních deskových her dáváme dětem možnost naučit se chápat základy ekonomických souvztažností, např. tvorby cen, zvyšovat IQ, rozvíjete talenty.

  • Lektoři klubu jsou podnikatelé, kteří mají zájem dětem předávat své praktické znalosti a dovednosti, umějí pracovat s dětmi.
  • Klub funguje jako odpolední kroužková aktivita při základních školách a děláme projektové hodiny do škol.

Objednání projektových hodin a dnů pro skupinu žáků:  E-mail: info@detskypodnikatelskyklub.cz + pošlete sms nebo zavolejte Tel: +420 777 847089, ozveme se Vám zpět.

Informace

Věk:
11-13 let let
Třídy:
5.,6.,7.třída třída
Počet dětí:
30
Cena kurzu:
Časová dotace: 2 vyučovací hodiny / Cena a termín: dohodou dle počtu žáků, místa, skupina od 3800,- Kč
Dospecifikace ceny:

Časová dotace: 2 vyučovací hodiny / Cena a termín: dohodou dle počtu žáků, místa, skupina od 3800,- Kč

Program

Jednotlivé bloky projektových hodin od I.-III.  na sebe navazují a nejlepších výsledků dosáhneme u děti třemi základními projektovými bloky.

I. PROJEKTOVÁ HODINA - Co se děje na tržišti?

Děti si interaktivně a hravě tvoří ceny a co hodnota, co je nabídka, poptávka. Co se dá a nedá koupit za peníze. Děti si zahrají naši unikátní stolní deskovou hru Obchod s ovocem, zjistí o strategii prodejců a obchodníků. Trénují hravou formou do života matematiku, správné vrácení peněz a hospodaření a nepůjčovat si, nevydat více než mám.

Časová dotace: 2 vyučovací hodiny/Cena a termín: dohodou dle počtu žáků, místa, skupina od 3800,- Kč

Projekt má napomoci Prevence neuváženého nakupování. Jak vyjít s penězi.

II. PROJEKTOVÁ HODINA -  Kudy tečou peníze?

Co se děje s penězi, které zde zaplatíme za jídlo? Co je odměnou zaměstnance a co odměnou podnikatele, co to vše obnáší? Hrou unikátní stolní deskovou hry si samy zažijí, jak je těžké vytvořit firmu a prodat její výrobek. Nasměrovat děti si vážit práce druhých včetně rodičů, znalost, kde se peníze berou a za dobrou práci jsou peníze.

Časová dotace: 2 vyučovací hodiny / Cena a termín: dohodou dle počtu žáků, místa, skupina od 3800,- Kč

Projekt má napomoci etickému chování dětí a přemýšlení o tom, co se děje s penězi, které někomu zaplatím.

III. PROJEKTOVÁ HODINA - Mít či nemít?

Vést děti k finanční zodpovědnosti, vysvětlit rizika zadlužování a naučit je, že bohatý nemusí být jen ten, kdo hodně vydělává, ale i ten, kdo méně vydělává a méně utrácí. Jak vyjít s penězi a mít rezervy. Jak na děti útočí reklama a její rizika.

Časová dotace: 2 vyučovací hodiny / Cena a termín: dohodou dle počtu žáků, místa, skupina od 3800,- Kč

Projekt má napomoci provést děti, že v životě vše mít a čemu dát prioritu, jak peníze mít, než si půjčovat.

 

Objednání projektových hodin a dnů pro skupinu žáků:

E-mail: info@detskypodnikatelskyklub.cz + pošlete sms nebo zavolejte Tel: +420 777 847089, ozveme se Vám zpět.

Přihlásit třídu do kurzu: Projekty ZŠ 5.-7. třídy

Časté otázky

Pro koho je kurz určen?

PROJEKTOVÉ HODINY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI HRAVOU A PRAKTICKOU FORMOU DO ŽIVOTA

Co? Mluvíme s dětmi o důležitosti dobrého hospodaření s penězi, jak s nimi vyjít, vést k pochopení nástrah reklamy a obchodníků tak, že samy nahlédnout do jejich fungování.

Nabídka vzdělávacích projektových hodin pro 2. ročník až 7. ročník ZŠ

Jakou má kurz cenu?

Standardní cena je: Časová dotace: 2 vyučovací hodiny / Cena a termín: dohodou dle počtu žáků, místa, skupina od 3800,- Kč

Časová dotace: 2 vyučovací hodiny / Cena a termín: dohodou dle počtu žáků, místa, skupina od 3800,- Kč


Jaký bude mít kurz program?

Jednotlivé bloky projektových hodin od I.-III.  na sebe navazují a nejlepších výsledků dosáhneme u děti třemi základními projektovými bloky.

I. PROJEKTOVÁ HODINA - Co se děje na tržišti?

Děti si interaktivně a hravě tvoří ceny a co hodnota, co je nabídka, poptávka. Co se dá a nedá koupit za peníze. Děti si zahrají naši unikátní stolní deskovou hru Obchod s ovocem, zjistí o strategii prodejců a obchodníků. Trénují hravou formou do života matematiku, správné vrácení peněz a hospodaření a nepůjčovat si, nevydat více než mám.

Časová dotace: 2 vyučovací hodiny/Cena a termín: dohodou dle počtu žáků, místa, skupina od 3800,- Kč

Projekt má napomoci Prevence neuváženého nakupování. Jak vyjít s penězi.

II. PROJEKTOVÁ HODINA -  Kudy tečou peníze?

Co se děje s penězi, které zde zaplatíme za jídlo? Co je odměnou zaměstnance a co odměnou podnikatele, co to vše obnáší? Hrou unikátní stolní deskovou hry si samy zažijí, jak je těžké vytvořit firmu a prodat její výrobek. Nasměrovat děti si vážit práce druhých včetně rodičů, znalost, kde se peníze berou a za dobrou práci jsou peníze.

Časová dotace: 2 vyučovací hodiny / Cena a termín: dohodou dle počtu žáků, místa, skupina od 3800,- Kč

Projekt má napomoci etickému chování dětí a přemýšlení o tom, co se děje s penězi, které někomu zaplatím.

III. PROJEKTOVÁ HODINA - Mít či nemít?

Vést děti k finanční zodpovědnosti, vysvětlit rizika zadlužování a naučit je, že bohatý nemusí být jen ten, kdo hodně vydělává, ale i ten, kdo méně vydělává a méně utrácí. Jak vyjít s penězi a mít rezervy. Jak na děti útočí reklama a její rizika.

Časová dotace: 2 vyučovací hodiny / Cena a termín: dohodou dle počtu žáků, místa, skupina od 3800,- Kč

Projekt má napomoci provést děti, že v životě vše mít a čemu dát prioritu, jak peníze mít, než si půjčovat.

 

Objednání projektových hodin a dnů pro skupinu žáků:

E-mail: info@detskypodnikatelskyklub.cz + pošlete sms nebo zavolejte Tel: +420 777 847089, ozveme se Vám zpět.

Kdo kurz školí?

Alice Marečková
Michaela Lánová

Podobné kurzy

Jako maminky a podnikatelky jsme si položily otázku, co můžeme udělat pro své děti.