• vystudovala na pedagogické fakultě matematiku a hudební výchovu
  • několik let učila na základní škole, poté začala podnikat v oboru zdravé výživy
  • podnikatelka, lektorka, zástupce ředitelky klubu
  • má dva syny
Motto:
„Ráda učím smysluplné věcí, které děti uplatní v reálném životě. Největším úspěchem je to, když člověk dělá, co ho baví a naplňuje.“

Kurzy lektora

Jako maminky a podnikatelky jsme si položily otázku, co můžeme udělat pro své děti.