Druhé a třetí místo ZŠ NESOVICE - Výtvarná soutěž pro ZŠ k návrhu obalu nové vzdělávací hry od dětí - Zmrzlinář.
07.10.2023
Druhé a třetí místo ZŠ NESOVICE - Výtvarná soutěž pro ZŠ k návrhu obalu nové vzdělávací hry od dětí - Zmrzlinář. K prodeji pro veřejnost a edukaci dětí jí připravuje Dětský podnikatelský klub, z.s., který vyučuje z praxe, hravou na naučnou formou finanční gramotnost.

Finanční gramotnost

V loňském roce se naše žákyně zúčastnily výtvarné soutěže Zmrzlinář. Máme velkou radost, že se na 2. místě umístila Adélka Šlampová a na 3. místě Deniska Macourková. Pro děti, které se účastnily, byla poskytnuta odměna a možnost zúčastnit se projektové lekce na téma finanční gramotnost. Děti si vyráběly pokladničky s vlastními obrázky.

 https://www.zsnesovice.cz/2023/11/financni-gramotnost/