21.09.2020
Projekty finanční gramotnosti z praxe s užitkem do života pro Základní škola T. G. Masaryka, Jihlava, příspěvková organizace. Poskytnutí peněžních prostředků je z programu " PROJEKTY V OBLASTI VÝKUY A VZDĚLÁVÁNÍ" pro období 1. 9. 2020 - 31.8. 2021, který schválila Rada města Jihlavy usnesením č. 1332/19-RM ze dne 5.12. 2019.

Pro: Základní škola T. G. Masaryka, Jihlava, příspěvková organizace, Žižkova 50, Jihlava

FINANČNÍ GRAMOTNOST Z PRAKTICKÉHO ŽIVOTA

Cíl projektu: pomoc škole, rodičům, městu Jihlava zvýšení IQ děti v oblasti finanční gramotnosti z praxe,  

                   předcházet zbytečnému zadlužování, umět vyjít s penězi

Žáci: 3.-6. třídy  (4 vyučovací hodiny projektů)

Žáci: 8.-9. třídy    (5-10 vyučovacích hodin projektů)

Témata užitečná pro život dětí, čerpáno z praxe.

Forma: přednáška 30% a 70% praktická zážitková forma hrou, workshopy, příklady, pracovní listy, prezentace.

Hlavní témata:

- hodnota peněz, vznik, kde se berou
- základy hospodaření – umět vyjít s penězi co mají
- lépe zvládnout nástrahy agresivního i podvodného marketingu, větší odolnost od nakupování zbytečností
- prevence zbytečného zadlužování a půjčování si od kamarádů, později od bank
- jak si na věci správně našetřit
- používat rozpočet i s kapesným - děti, rodiny, firmy, základy správného finančního plánování
- zlepšení základních matematických i obchodních dovedností formou her s penězi (výukový materiál, hry)
- zvýšit IQ a schopnost rozlišovat, nenechat se obelhat
- pro 8.- 9. třídy navazuje na projekt kariérního růstu, navíc zaměření, jak se uplatnit, zaměstnanec,     zaměstnavatel, nástrahy a prospěch podnikatelského světa, jak si najít brigádu ve svém talentu a co umím, šité na míru na základě zkušenosti i s personalistiky a řízení firmy
- čím a jak uspět v zaměstnání, podnikání, včetně pozitiv a negativ s kterými se mohou setkat
- nácvik reálného pohovoru z praxe

 

  • CÍLE A VÝHODY PROJEKTU:
    Upevňujeme u dětí jejich dovednost použít informace v životě, umět vyjít lépe s penězi, více je uchránit od zbytečných dluhů, nástrah podvodného marketingu, orientovat je na tvořivost ne ničit, vytrvalost, týmovost, pracovitost.

Dětský podnikatlský klub, z.s.,

Děkujeme.

Vedení a učitelskému týmu Základní škola T. G. Masaryka, Jihlava, příspěvková organizace, za jejich námět předat žákům informace z praxe v oblasti finanční gramotnosti od naší organizace, za jejich skvělé plánování a výběr tříd pro realizaci projektů.

Satutárnímu městu Jihlava, děkujeme za poskytnutí peněžních prostředků na tento projekt, pro žáky této školy, pomoc jim získat vzdělání z praxe, zvýšit jejich IQ v oblasti finanční gramotnosti do života.

Z programu " PROJEKTY V OBLASTI VÝKUY A VZDĚLÁVÁNÍ" pro období 1. 9. 2020 - 31.8. 2021, který schválila Rada města Jihlavy usnesením č. 1332/19-RM ze dne 5.12. 2019.