PROJEKTY V JIHLAVĚ PRO ZŠ T.G. MASARYKA _ DODÁNO ÚSPĚŠNĚ OD ZÁŘÍ 2020 DO ČERVEN_2021
21.09.2020
PROJEKTY PRO ZŠ T. G. MASARYKA V JIHLAVĚ - FINANČNÍ GRAMOTNOST Z PRAXE S UŽITKEM DO ŽIVOTA

Statutární město Jihlava poskytlo peněžní prostředky na realizaci tohoto projektu z praxe žákům ZŠ T. G. Masaryka, Jihlava, příspěvková organizace. " hrazeno z dotace staturáního města Jihlava"

V rámci programu " PROJEKTY V OBLASTI VÝUKY A VZDĚLÁVÁNÍ" pro období 1.9.2020 - 31.8.2021

dodávme projekty od naší organizace: FINANČNÍ GRAMOTNOST Z PRAXE S UŽITKEM DO ŽIVOTA PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL


Témata užitečná pro život dětí, čerpáno z praxe

FORMA:
- projekty šité na míru, přednáška 30% a 70% praktická zážitková forma hrou, workshopy, příklady, pracovní listy, prezentace,

JAK: Práce jednotlivců i zvýšení schopnosti spolupráce smíšených týmu a užitek v životě a práci

HLAVNÍ TÉMATA CO BUDEME DĚLAT:
- FINANČNÍ GRAMOTNOST Z PRAKTICKÉHO ŽIVOTA hodnota peněz, vznik, kde se berou
- základy hospodaření – umět vyjít s penězi co mají
- lépe zvládnout nástrahy agresivního i podvodného marketingu, větší odolnost od nakupování zbytečností
- prevence zbytečného zadlužování a půjčování si od kamarádů, později od bank
- jak si na věci správně našetřit
- používat rozpočet i s kapesným - děti, rodiny, firmy, základy správného finančního plánování
- zlepšení základních matematických i obchodních dovedností formou her s penězi (výukový materiál v našich hrách)
- zvýšit  IQ a schopnost rozlišovat, nenechat se obelhat
- pro 8.- 9. třídy navazuje na projekt kariérního růstu, navíc zaměření, jak se uplatnit, zaměstnanec, zaměstnavatel, nástrahy a prospěch podnikatelského světa, jak si najít brigádu ve svém talentu a co umím, šité na míru na základě zkušenosti i s personalistiky a řízení firmy
- čím a jak uspět v zaměstnání, podnikání, včetně pozitiv a negativ s kterými se mohou setkat
- nácvik reálného pohovoru z praxe

CÍLE PROJEKTU:
Upevňujeme u dětí jejich dovednost použít informace v životě, umět vyjít lépe s penězi, více je uchránit od zbytečných dluhů, nástrah podvodného marketingu, orientovat je na tvořivost ne ničit, vytrvalost, týmovost, pracovitost.


VÝHODY:

  • DALŠÍ ŠKOLNÍ ROK 2020_2021 NAVAZUJÍCÍ BLOKY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Z PROJEKTU. DODALI JSME PRO 9. TŘÍDY BLOK I. FINANČNÍ GRAMOTNOSTI NA ZŠ T. G. MASARYKA, JIHLAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE  NA KTERÝ NAVAZUJE BLOK II. KARIÉRNÍ RŮST OD P. UČITELKY PALÁNOVÉ ZŠ MASARYKOVA a z tohoto projektu navážeme my našim III. blokem pro 9. třídy a 8. třídy.
    - Pomoc škole, rodičům, městu Jihlava ve zvýšení IQ dětí v oblasti finanční gramotnosti v životě

Dětský podnikatelský klub, z.s.

Děkujeme vedení školy a učitelskému týmu Základní škola T. G. Masaryka, Jihlava, příspěvková organizace, za organizování a výběr tříd pro tento projekt z praxe a poskytnout tak doplněné vzdělání a zvýěšit IQ v oblasti finanční gramotnosti z praxe.

Děkujeme Statutární město Jihlava, že poskytlo peněžní prostředky na realizaci projektu z praxe žákům ze ZŠ T. G. Masaryka, Jihlava, příspěvková organizace. Žáci zvýší své vzdělání, IQ v praktickém používání finanční gramotnosti v životě a zbytečně se nezadlužovat, umět vyjít s penězi.

Hodnocení najdete v referencích:

https://www.detskypodnikatelskyklub.cz/nase-aktivity/projektove-hodiny-pro-zs-2_9tridy/ref