Projektové dny a hodiny pro ZŠ T.G. MASARYKA JIHLAVA

Projektové dny a hodiny pro ZŠ - Finanční gramotnost z praxe s užitkem do života - pro žáky 3.-6. tříd a 8.-9. třídy ZŠ T.G. MASARYKA JIHLAVA.

"hrazeno z dotace statutárního města Jihlava"

Děkujeme, že jste děti podpořili ve zvýšení IQ i ve finanční gramotnosti, jejich schopnostech se lépe uplatnit v životě.

Hodnocení projektu děti bylo úspěšné např:

3.třída - Jak zacházet s penězi, jak se platilo dříve bez peněz

5. třída - s penězi se obchodu, tak že vydělávám, že ve hře umím vydělávat peníze, jak se chovat k penězům, jak hospodařit s penězi


4.třída - co a kdo musím mít restaurace pro správné fungování, jak funguje firma, peníze jsou důležité, nepůjčovat si od kamarádů, umět vyjít s penězi

8.- 9.třída - různé nové věci, určitě nějaké použiji do života, jak mluvit se šéfem, pohovor, hra k založení firmy a informace k podnikání a zaměstnání, špatná půjčka, jak najít talent, bavilo mě vše, příklady na zkušenostech

3.- 9. tříd ZŠ T.G. MASARYKA